Mitä on bioIT?

Bioinformaatioteknologia on Aalto-yliopiston hakukohde, joka johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon. Koulutusohjelma on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet soveltamaan monipuolista teknologiaosaamista bio- ja terveysalan käytännön ratkaisuihin.

Opintojen Rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on viiden vuoden tutkinto. Se koostuu kandidaattivaiheesta, joka kestää kolme vuotta, ja maisterivaiheesta, joka kestää kaksi vuotta.

Kandidaatintutkinto

Kandidaattivaiheen opinnot koostuvat ennalta määrätyistä perus- ja pääaineopinnoista, sekä sivuaineesta ja vapaavalintaisista opinnoista. Sivuaine on vapaasti valittava yhtenäinen kokonaisuus, kun taas vapaavalintaisiin opintoihin voi valita mitä tahansa kursseja; näillä voit muokata tutkintoa omanlaiseksesi.

Maisterintutkinto

Bioinformaatioteknologian maisteriohjelmaan Life Science Technologies kuuluu kuusi pääainevaihtoehtoa. Voit tähdätä tiettyyn pääaineeseen ja suunnata opintojasi sen mukaisesti jo kandidaattivaiheessa. Maisteritutkinto päättyy diplomityön kirjoittamiseen.


Matriisilaskenta
Kurssin jälkeen opiskelija osaa esittää lineaariset yhtälöryhmät matriisimuotoisina, ratkaista niitä Gaussin eliminaatiolla, sekä suorittaa matriisien peruslaskutoimituksia.

C-ohjelmoinnin peruskurssi
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee C-ohjelmointikielen perusteet ja osaa itsenäisesti toteuttaa lyhyitä ohjelmia C-ohjelmointikielellä.

Fysiologia
Kurssilla käydään läpi ihmisen fysiologisten mekanismien perusteet solu-, kudos- ja järjestelmätasolla.

Signaalit ja järjestelmät
Kurssilla opiskelija omaksuu signaali- ja järjestelmäanalyysin perusperiaatteet ja -käsitteet, oppii tuntemaan yleisimmät signaalimuunnokset ja ymmärtämään signaalin taajuusesityksen idean.

Orgaaninen kemia
Kemian peruskurssi, jossa perehdytään seuraaviin: Molekyylin rakenteen ja reaktiivisuuden yhteys, kemiallisten reaktioiden ja tasapainojen perusteet sekä reaktiomekanismien perusteet.

Sähkötekniikka ja elektroniikka
Kurssi sisältää sähkötekniikan komponentit ja laskumenetelmät sekä niiden suhteen sähköfysiikkaan, puolijohdekomponentit ja elektroniikan perusteet sekä simuloinnin.

Experimental and Statistical Methods in Biological Sciences
Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja analysoimaan käyttäytymis- ja neurotieteellisia tutkimuksia.

Life Science Technologies Project Course
Kurssilla toteutetaan poikkitieteellinen terveysteknologiaprojekti.

Principles of Biomedical Imaging
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää lääketieteellisen kuvantamisen ydinkonsepteja teoriassa ja käytännössä.

Computational Genomics
Kurssi luo pohjan laskennallisiin metodeihin geenien sekvensoinnissa ja analysoinnissa.

Tissue-foreign Body Interaction
Opiskelijalle selkeytyy materiaalien merkitys bioyhteensopivan tekniikan kehityksessä.

Modeling Biological Networks
Biologisten verkostojen konsepti selkeytyy kurssin aikana, ja niitä opitaan mallintamaan ja käsittelemään tilastollisilla metodeilla.

Hakeminen

Bioinformaatioteknologiaa, kuten muitakin Aallon teknillisiä aloja, voi päästä opiskelemaan jollain seuraavista tavoista:

Todistusvalinta
Voit saada opiskelupaikan pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Voimassa olevat kynnysehdot ja alkupisteiden laskentatavan löydät DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Pääsykokeilla
Opiskelupaikan voi saada pääsykokeiden avulla joko pelkillä pääsykoepisteillä tai pääsykoepisteiden ja ylioppilaskokeesta saatavien alkupisteiden perusteella. Vaadittavat kokeet, kokeiden aihealueet, suoritusajat ja -paikat löydät dia.fi -sivustolta.

Avoin väylä
Avoimen yliopiston kevätväylä -opintojen perusteella opiskelijalla on mahdollisuus saada opikelupaikka ilman pääsykoetta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen väylän suorittaminen vaatii täysipäiväistä opiskelua koko kevään ajan vaadittavien opintopisteiden ja keskiarvon saavuttamiseksi. Lisää tietoa löydät avoimen yliopiston sivuilta.

Lisäinfoa hakemisesta

Opiskelupaikan saatuasi

Onneksi olkoon! Muistathan vastaanottaa opiskelupaikkasi määräajassa. Kaiken tarvittavan tiedon opiskelun aloittamiseen liittyen saat sinulle toimitettavasta Inkubion Fuksioppaasta. Tietoa löydät myös “Fukseille” -sivustolta.