Tietoa vaalikokouksen haastattelukäytännöistä

Inkubion hallitus on keskustellut pitkään siitä miten vaalikokouksessa tulisi toteuttaa hakijoiden haastattelut kilpailtujen virkojen äänestysten yhteydessä. Aiempina vuosina jokainen tiettyyn virkaan hakenut on tullut salin eteen, asettunut riviin muiden hakijoiden kanssa, kertonut lyhyesti itsestään ja motivaatiostaan hakea virkaan. Tämän jälkeen hakijoita on haastateltu yhdessä niin että ensimmäinen vastausvuoro esitettyyn kysymykseen kiertää/vuorottelee. Tässä kysymysten määrää ei myöskään ole tarkkaan määritelty.

Koimme, että nykyinen haastattelumalli ei anna tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille hakijoille. Tämä johtuu siitä, että tässä mallissa myöhemmillä vastaajilla on selkeä etu, koska he kuulevat muiden hakijoiden vastaukset sekä heillä on enemmän aikaa valmistella omaa vastaustaan. Tämä tietysti tasoittuu kiertävällä aloitusvuorolla, mutta kaikki esitetyt kysymykset eivät välttämättä ole yhtä relevantteja, jolloin tasoittava vaikutus heikkenee. Myöskin riskinä tässä mallissa on se että hakija ei välttämättä saa omia näkemyksiään esille, jos on asiasta samaa mieltä kuin edelliset hakijat. Ajankäytöllisesti on parempi kompata muita hakijoita, mutta se ei välttämättä anna kokouksen osallistujille yhtä vakuuttavaa kuvaa, jos vastaa suureen osaan kysymyksistä ”samaa mieltä kuin edelliset”, jos olisi sanonut ääneen pääosin samat asiat kuin edelliset hakijat.

Vaihtoehtoisena mallina aiomme kokeilla tänä vuonna seuraavaa: Kaikki hakijat esittäytyvät tuttuun tapaan yhdessä salin edessä. Jokaiselle on varattu noin minuutti itsensä ja motivaationsa esittelyyn. Seuraavaksi hakijat poistuvat salista. Salista kysytään neljä kysymystä virkaan ja hakijoiden esittelyihin liittyen. Seuraavaksi hakijat otetaan yksittäin saliin satunnaisessa järjestyksessä vastaamaan yksitellen salissa kerättyihin kysymyksiin. Jokaisella hakijalla on viisi minuuttia aikaa vastata neljään kysymykseen. Kun kaikki hakijat ovat vastanneet kysymyksiin, siirrytään äänestykseen.

Koemme että tällä mallilla on helpompi aikatauluttaa kokousta ja malli on reilumpi hakijoita kohtaan. Tällä järjestelyllä hakijat eivät kuule toistensa vastauksia jolloin jokainen saa kertoa aidosti oman vastauksensa kokonaisena jokaiseen kysymykseen. Tässä vältetään myös tilanne, jossa hakijat vastauksillaan kommentoivat toisten vastauksia. Kysymykset, jotka hakijoilta kysytään kerätään salista puheenjohtajan toimesta. Toivomme jo nyt, että kysymykset, joita hakijoille esitetään ovat asiallisia ja mahdollisimman relevantteja haettavaan virkaan liittyen.

Mikäli tästä järjestelystä herää kysymyksiä, ne voi esittää kommenttikenttään tai suoraan hallitukselle.

Hallituksen puolesta
Yrjö Koski, puheenjohtaja

Kommentit

Yksi vastaus artikkeliin “Tietoa vaalikokouksen haastattelukäytännöistä”

  1. Inkubio ry sanoo:

    […] Tietoa vaalikokouksen haastattelukäytännöistä […]

Vastaa