Historia

 

Inkubion lyhyt historia: ammattiainekerhosta killaksi

Ensimmäiset BioIT-ohjelman fuksit aloittivat opiskelun TKK:lla syksyllä 2003. Tulokkaat olivat Sähköinsinöörikillan fukseja, joiden ISOhenkilöt opiskelivat muissa silloisen sähköosaston koulutusohjelmissa.  Teekkareilla on tunnetusti tarve perustaa yhdistyksiä mitä omituisimpien asioiden tekemiseen, joten luonnollisesti tuoreet BioIT-opiskelijatkin päättivät varsin nopeasti luoda oman ammattiainekerhon biolaisten asioita ajamaan. Inkubion perustamiskokous pidettiin syksyllä 2003 ja keväällä yhdistys hyväksyttiin virallisesti TKY:n yhdistysrekisteriin.

Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ammattiaineyhdistys Inkubio, varustettuna Otaniemen ehkä pisimmällä nimellä, alkoi järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa sekä hoiti alusta asti biolaisten edunvalvontaa TKK:lla. Erilaiset vuotuiset tapahtumat ottivat paikkansa varsin nopeasti: keväällä pitää järjestää ainakin peli-ilta ja vuosijuhlat, syksyllä taas on oltava pikkujouluristeily. Melko vakiintuneiksi tapahtumiksi muodostuivat myös kesäinen piknik Suomenlinnaan sekä TKK:n tarjoama yllättävä opintokriisi. Esimerkiksi vuonna 2007 tämä oli pikaisesti toteutettu tiedekuntauudistus, jonka takia osastot, laitokset, laboratoriot ja muut menevät puheessa edelleen iloisesti sekaisin.

Inkubion perustamisesta asti monet ajattelivat, että yhdistyksen pitäisi ennen pitkää kiltautua. Ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaan kilta on yhdistys, joka edustaa kattavasti jonkin osaston tai tutkinto-ohjelman opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan muun muassa koululla ja ammatillisissa yhteyksissä. Kilta-asema antaa yhdistykselle vapaammat kädet toimia ja mahdollistaa muun muassa laajemman fuksitoiminnan järjestämisen. Killan pyörittämiseen tarvitaan kuitenkin riittävästi ihmisiä, kokemusta ja taloudellisia resursseja, joten kiltautuminen tulikin oikeasti ajankohtaiseksi vasta loppuvuodesta 2006.

Vuoden 2007 vuosikokous velvoitti Inkubion hallituksen hakemaan ylioppilaskunnan edustajistolta kilta-asemaa, ja töihin ryhdyttiin saman tien. Tärkeintä virallisten vaiheiden lisäksi oli tietysti saada yhdistys sellaiseen kuntoon, että kaikkien killan velvollisuuksien pyörittäminen onnistuisi. Niinpä Inkubio toimi vuonna 2007 vielä edellisiäkin vuosia aktiivisemmin.

Joulukuussa 2007 yhdistyksen tavoite toteutui, kun TKY:n edustajisto teki Inkubiosta Otaniemen 14. killan. Inkubion toiminta jatkui muutoksen jälkeen melko lailla entiseen tapaan. Suurin käytännön muutos oli tietysti fuksien perehdyttäminen. Aiemmin fuksitoimintaa järjesti lähinnä SIK ja Inkubiolla ei ollut juurikaan vain fukseille suunnattua ohjelmaa. Nyt taas tuoreimmatkin inkubiitit pääsivät alusta asti täysillä mukaan killan menoon ja meininkiin.

Inkubio on kasvanut ja onkin nykyisin varsin elinvoimainen, vaikkakin monella mittapuulla vielä pieni ja nuori kilta. Nuoret perinteet ovat vankistuneet, ja tapahtumien määrä on kasvanut tasaisesti. Nykyisistä perinteistä mainittakoon esimerkiksi syksyllä järjestettävä Fuksicruise-risteily Tukholmaan yhdessä muiden kiltojen kanssa, jossa vierailemme esimerkiksi KTH:lla (Kungliga Tekniska Högskolan) paikallisten teekkarien luona. Vuosittaisen suosion saavuttaa myös Meioosi, eli Inkubion fuksibileet, unohtamatta tietenkään hienoksi iltajuhlaksi kehittynyttä vuosijuhlaa Apoptoosia. Lisätietoa Inkubion vuosittaisten perinteiden historiasta löytyy täältä.

 

Tiesitkö tätä?

Tiesitkö seuraavia asioita Inkubion historiasta?

 • Inkubio teki ulkomaanexcursion jo vuoden 2005 keväällä. Seuraavan kerran tämä tapahtui vasta vuonna 2014.
 • Ammattiainekerhon ensimmäisessä perustavassa kokouksessa ei ollut ehdolla nimeä Inkubio. Nimiehdotuksista jouduttiin äänestämään kahden välillä: BioLAN voitti BITko:n yhdellä äänellä. Inkubio esiteltiin toisessa perustavassa kokouksessa ja valittiin ammattiainekerhon nimeksi.
 • Biolaisten suosikkipeli oli vuosikausien ajan ilmakiekko, mitä harrastettiin etenkin vuosittaisilla pikkujouluristeilyillä.
 • 2011 keväällä Crash Team Racing syrjäytti Tekkenin kiltiksen suosituimpana pelinä. 2011 syksyllä Killan kovin jätkä -titteli jaettiin Anton Hultille CTR-turnauksen voittamisesta.
 • 2014 syksyllä alkoi killan Smash Bros -skene. Alkuun taisteltiin Super Smash Bros Meleen ja SSB Brawlin välillä. Vuonna 2015 syksyllä killalle ostettiin Wii U -konsoli Aalto Partyyn osaksi kiltissimulaattoria. Silloin viimeistään jo kevätlukukaudella 2015 alkanut Smash 4 tuli kiltiksen suosituimmaksi peliksi.
 • Smash Brosin nousu hiljalleen syrjäytti Crash Team Racingin. Killan kovin -titteli jaettiin kuitenkin CTR-turnauksen voittajalle, jo toistamiseen Anton Hultille viimeisimmän kerran 2015 syksyllä.
 • Vuonna 2005 tilintarkastajien lausunto ei ollut valmis vuosikokoukseen mennessä, joten yhdistys joutui pitämään ylimääräisen kokouksen.
 • Nopein yhdistyksen kokous (3/2008) kesti 13 minuuttia ollessa kuitenkin 11 kohtaa pitkä.
 • Inkubion hirmuhallituksen kokous 11,5/2011 pidettiin Apoptoosi VII:n jatkoilla. Pöytäkirja on kadonnut, mutta esityslista löytyy täältä.
 • Inkubio on voittanut kultaa teekkarisarjoissa niin futsalissa kuin lentopallossakin.
 • Inkubiolla on ollut kannatushuuto, mutta kukaan nykyinen jäsen ei sitä enää muista. Vuoden 2009-fukseilla oli bio-tanssi.
 • Apoptoosi VII:ssä oltiin tekniikassa edellä aikaa: killan oltermanni puhui juhlassa videotykin kautta. Video tosin ei ollut suora lähetys, mutta video saatiin ladattua hitaalta palvelimelta kolme minuuttia ennen sen aikataulullista esittämistä.
 • Hallituksen pinssit ovat kultaseppä Tuomas Hyrskyn tekemiä uniikkeja leikkauksia piirilevyistä.
 • Inkubion historiikin tekemistä on suunniteltu vuodesta 2006.
 • Vuonna 2006 fuksiexcursio suuntautui Heurekaan. Verne-teatterissa katsottiin mm. ”Ötökät”-elokuva.
 • Vuoden 2011 fuksien IRC-kanavalla meni vahingossa anonymous-tila päälle. Seurasi täysi anarkia.
 • Inkubion ensimmäiset verkkosivut näyttivät jokseenkin tältä.
 • Vuonna 2018 jotkut wanhat ihmiset käyttävät IRC:iä, vaikka on olemassa Telegram.

 

Kiltautumispäiväkirja

Inkubio hyväksyttiin 14.12.2007 Teknillisen Korkeakoulun 14. killaksi. Prosessi tätä varten kesti kuitenkin yli vuoden. Alta voit lukea mitä tapahtui ”virallisen” kiltautumispäiväkirjan mukaan.

Maanantai 4. Joulukuuta 2006
Keskustelu kiltaantumisesta aloitettiin Inkubion keskustelualueella. Keskustelu on tallennettu ja luettavissa täältä.

Torstai 7. Joulukuuta 2006
Mielipiteitä kartoittava kysely avattiin jäsenistölle Inkubion verkkosivuilla.

Torstai 21. Joulukuuta 2006
Tuleva hallitus tapasi Athenen ensimmäisen kiltapuheenjohtaja Henrik Blåfieldin ja ensimmäisen kiltasihteerin Hanna Timosen. Vertasimme Inkubion nykyistä tilannetta Atheneen ennen kiltautumista. Löysimme valtavasti yhtymäkohtia ja pidämme täysin realistisena, että Inkubiosta voisi kehittyä aktiivinen, tiivis ja toimiva kilta. Pienestä koosta ja aktiivisesta jäsenistöstä on usein etua, kuten informaatioverkostojen kilta on näyttänyt. Henrik ja Hanna pitivät täysin realistisena sitä, että uusi kilta voisi olla pystyssä ennen vuotta 2008.

Lauantai 23. Joulukuuta 2006
Kyselyn tulokset saatiin analysoitua. Ääniä annettiin yhteensä 68. Tuloksista nähtiin, että äänestäneet olivat innostuneita omasta killasta.

Keskiviikko 24. Tammikuuta 2007
Inkubio kokoontui tekemään kaksi tärkeää päätöstä. Ensimmäinen oli Inkubion muuttaminen rekisteröidyksi yhdistykseksi, Inkubio ry:ksi. Toinen oli kiltautumisesta päättäminen. Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen sujui yksimielisesti, uudet säännöt hyväksyttiin sellaisenaan.

Kiltautumisesta odotettiin käytävän paljon keskustelua, ja näin tapahtuikin. Puheenjohtaja esitteli asian ja pohjaesityksen: ”Päätettiin hakea Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalta (TKY) bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killan asemaa. Hallitus velvoitettiin valmistelemaan esitys aiheesta ja toimittamaan se eteenpäin TKY:n hallitukselle.” Tämän jälkeen alkoi varsinainen keskustelu, joka venytti kokouksen lähes nelituntiseksi. Kiltautuminen ei selvästikään ollut inkubiiteille yhdentekevä asia, vaan se herätti paljon keskustelua, ja moni oli valmis antamaan panoksensa BioIT:n opiskelijoiden omalle killalle, mikäli sellainen perustettaisiin.

Hallituksen pohjaesitys voitti lopulta äänestyksen. Mikään muista esityksistä ei ollut kuitenkaan kiltautumista vastaan. Päätös tarkoittaa sitä, että Inkubion hallitus alkaa ajamaan kiltaantumista yhdistyksen tuki takanaan. Kuluvan vuoden aikana hallitus pitää yhteyttä kiltoihin, osastoihin ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskuntaan ja pyrkii saattamaan Inkubion sellaiseen tilaan, että kiltaantuminen on mahdollista. Tässä tarvitaan avuksi kaikkia Inkubion jäseniä.

Torstai 1. Helmikuuta 2007
Inkubion hallitus tapasi TKY:n hallituksen järjestövastaavan Jani Janssonin ja järjestösihteerin Maija Tiitisen. Kerroimme Inkubion historian ja tavoitteet kiltautumisessa. Maijalla ja Janilla oli varattuna tukeva joukko tiukkoja kysymyksiä kiltautumiseen liittyen. Heidän tärkein sanomansa oli ehkä se, ettei mikään tule automaattisesti kiltastatuksen mukana. Vaikka oma kilta auttaa esimerkiksi biolaisten brändäämisessä, täytyy brändi luoda käytännössä tyhjästä. Sovimme, että keskustelemme koko TKY:n hallituksen kanssa parin kuukauden sisällä esimerkiksi hallituksen aamukoulussa. Toivomme luonnollisesti, että ylioppilaskunnan hallitus tukee Inkubiota omalla kannanotollaan.

Maijan ja Janin mielestä asia olisi hyvä tuoda edariin ennen vuoden viimeistä kokousta, ettei sen käsittelyä siirretä seuraavalle vuodelle ja seuraavalle edustajistolle. Kilta olisi hyvä saada pystyyn ennen vuoden vaihtumista myös siitä syystä, että ylioppilaskunnan toimikunnat aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. Näin omat edustajamme pääsisivät mukaan heti alusta.

Maanantai 5. Helmikuuta 2007
Tapaaminen SIK:n kanssa. Sovittiin tiedonkulun parantamisesta ja keskusteltiin syistä, jotka johtivat Inkubion haluun kiltautua. Henki oli kaiken kaikkiaan positiivinen ja rakentava. Keskusteltiin siitä, että uusien fuksien hämmennyksen minimoimiseksi olisi pohdittava fuksitoimintaa ja yhteistyöstä SIK:n ja Inkubion välillä. Sovittiin, että uusi tapaaminen järjestetään myöhemmin.

Torstai 8. Helmikuuta 2007
Inkubio ry:n toisessa perustavassa kokouksessa hyväksyttiin toisen kerran yhdistyksen säännöt. Tämän lisäksi pohdittiin yhdistyksen yrityssuhteiden hoitamista. Kiltautumisprosessi etenee hyvin, yhteydenpitoa ja selvittämistä jatketaan.

Torstai 22. Maaliskuuta 2007
Inkubion kiltautuminen on saanut lehdistönkin kiinnostumaan! Aihetta on käsitelty ainakin Polyteekkarissa (4/2007) sekä Sössössä (1/2007). Vuosijuhlissa saimme valtavasti positiivista palautetta ja kannustusta kiltautumiselle muiden kiltojen edustajilta. Erityisesti Athenen hallitus halusi antaa tukensa mahdollisesti syntyvälle biokillalle

Tiistai 27. Maaliskuuta 2007
Inkubio on vihdoin saanut oman kerhotilan Sähköosastolta! Osastonjohtaja Pekka Wallin ja kehityspäällikkö Jussi Liesiö tarjosivat meidän käyttöömme sähkön ensimmäisen kerroksen pääkäytävältä löytyvän, pyöreästi 30 neliömetrin kokoisen tilan, jossa on keittokomero ja näkymä sisäpihalle. Huoneessa nykyisin majailevat työntekijät muuttavat pois piakkoin, jonka jälkeen päästään remontoimaan talkoomeiningillä tila Inkubion näköiseksi!

Tiistai 2. Lokakuuta 2007
Kiltautumispäiväkirjaan ei ole pitkään aikaan tullut merkintöjä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asiat olisi edenneet. Tärkeimpänä valmisteluna hallitus on yrittänyt kehittää Inkubion toimintaa. Konkreettisimpana esimerkkinä on eilen avautunut bion oman kerhohuone. Toinen tärkeä hallituksen tehtävä on ollut kiltaantumista koskevien selvitysten tekeminen. Yhdistykselle tehty selvitys julkaistaan hyvin pian. Keskustelemme ylioppilaskunnan edustajien kanssa kiltautumisesta jälleen 9.10.2007. Kiltautumisasia olisi tarkoitus saada käsittelyyn edustajiston kokoukseen 29.11. Edustajistolle kirjoitetaankin mahdollisimman pian tukeva infopaketti siitä, miksi Inkubio haluaa kiltastatuksen.

Tiistai 9. Lokakuuta 2007
Inkubion hallitus tapasi Jani Janssonin ja Maija Tiitisen sihteeristössä. Keskustelimme Inkubion kiltautumisen nykyisestä tilanteesta; mitä on jo tehty ja miten tästä eteenpäin jatketaan. Jani ja Maija vaikuttivat positiivisilta sen suhteen, mitä on jo kiltautumisen eteen tehty. Kysymyksiä herättivät käytettävissä olevat resurssit erityisesti fuksitoiminnan osalta. Mikäli Inkubiosta tulee kilta, tarvitsee se jäsenistön aktiivisuuden taakseen pystyäkseen ylläpitämään killan toimintoja. Nyt siis kaikki kynnelle kykenevät kähmittäväksi 8.11. Kivaan saunaan ja Inkubion toimintaan mukaan!

Kiltojen asema tiedekuntauudistuksen jälkeen on asia, joka saattaa myös vaikuttaa kiltautumiseen. Inkubion valttina on kuitenkin se, että tutkinto-ohjelmamme pääaineet hajaantuvat kaikkiin tiedekuntiin, jolloin kaikille näille opiskelijoille yhteinen etujärjestö on ensiarvoisen tärkeää.

Kiltautumisprosessi jatkuu seuraavaksi niin, että Inkubion hallitus tapaa ensi viikolla TKY:n hallituksen ja esittelee sille kiltautumisselvityksen.

Keskiviikko 17. Lokakuuta 2007
Inkubion hallitus tapasi tänään TKY:n hallituksen aamukoulussa, jossa TKYh:n jäsenet esittivät kysymyksiä Inkubion kiltautumisesta. Tässä asioita, jotka tulivat aamun keskusteluissa esille:

 • Aktiivisten biolaisten määrä? Fuksikasvatuksella lisää aktiivisia, mutta onko sen pääasiallinen tehtävä tehdä fukseista teekkareita vai yhdistyksen toimijoita?
 • Tapahtumat?
 • Kilta vs. ammattiaineyhdistys edunvalvonnassa, vaikuttamiskanavat kuitenkin samoja.
 • Mikä muuttuu kiltautumisessa?
 • Mikä biossa on niin erikoista verrattuna muihin TKK:n tutkinto-ohjelmiin? On olemassa muitakin poikkitieteellisiä tutkinto-ohjelmia.
 • Mikä kilta on? Mikä Inkubio haluaa olla? TKYe:n määritelmä keskeneräinen!
 • Vinkkejä mm. maanmittarikillalta, athenelta ja prodekolta(opintoasiat).
 • Yhdistyksen rahatilanne?
 • BioIT:n tulevaisuus?
 • Jatkuvuus?
 • Mitä jos ei tule kiltaa?

Keskiviikko 21. Marraskuuta 2007
TKY:n edustajiston valiokunnat ovat kommentoineet, että he eivät tiedä kiltautumiseen liittyvistä taustoista tarpeeksi, joten TKY:n hallitus tuo Inkubion kiltautumisasian edustajiston kokoukseen 28.11. ”keskusteluaiheena”. Asia esitellään edustajistolle, jonka jälkeen Inkubion edustajat vastaavat edustajiston kysymyksiin.

Varsinaiseen käsittelyyn TKY:n hallitus tuo asian nykyisen edustajiston viimeisessä kokouksessa 13.12.

Keskiviikko 28. Marraskuuta 2007
Inkubion kiltautuminen otettiin käsiteltäväksi keskusteluaiheena edustajiston kokouksessa. Paikalla TKYn hallituksen jäsen Jani Jansson piti lyhyen presentaation Inkubion tilanteesta, ja edustajisto sai esittää kysymyksiä niin meidän kuin ylioppilaskunnan hallitukselle. Kysymyksiä tuli jälleen resursseista, aktiivisista ihmisistä sekä siitä mitä muutoksia Inkubion toiminnassa kiltautumisen jälkeen nähtäisiin. Yleistunnelma oli hyvä ja rakentava. Asiasta keskustelu jatkuu edustajiston sähköpostilistalla ja lopullinen päätös asiasta näillä näkymin tehdään 13.12. olevassa edustajiston seuraavassa kokouksessa.

Torstai 14. Joulukuuta 2007
TKY:n edustajisto päätti tänään kokouksessaan myöntää Inkubiolle kilta-aseman. Olemme siis bioinformaatioteknologian kilta Inkubio. Kiitoksia kaikille tukensa antaneille! Kiltautumista juhlitaan virallisesti Gorsussa 29.1.

 
Haluatko tietää lisää? Inkubion 10. juhlavuoden kunniaksi kirjoitettu Historia on luettavissa tai iki omaksi ostettavissa kiltahuoneella! Maksu käteisellä tai alla olevien tietojen mukaisesti, muistathan ottaa mukaan maksutositteen.

Tili: FI65 1309 3500 1028 76
Saaja: Inkubio ry
Viite: 1986
Summa: 25 EUR