Hallitus

Inkubio ry:n istuva hallitus ja lyhyt tehtäväkuvaus kultakin on esiteltynä alla. Koko hallitukseen saat yhteyden sähköpostilla osoitteesta hallitus@inkubio.fi. Hallitusvirkakohtaiset sähköpostit lukevat kyseisten hallitusvirkojen alla.

Killan jäsenille suunnatuissa mainoksissa ota mieluiten yhteys tiedotusmestariin osoitteessa tiedotus@inkubio.fi. Huomaa, että viesteihin ei suuren määrän vuoksi välttämättä vastata, mutta ne luetaan ja ilmoitetaan eteenpäin asianmukaisesti.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja niihin voi kuka tahansa jäsenistä tulla mielenkiinnosta yhdistystoimintaa kohtaan seuraamaan päätöksiä tai esittämään omia mielipiteitään. Paikka ja aika ilmoitetaan sivustolla. Tervetuloa!

 

Yrityssuhdemestari
Salli Hannula
yrityssuhteet@inkubio.fi
Isäntä
Siiri Hytönen
tapahtumat@inkubio.fi
Sihteeri
Iida Loukkaanhuhta
sihteeri@inkubio.fi
Tiedotusmestari
Laura Lumijärvi
tiedotus@inkubio.fi
Sisä- ja ulkomestari
Rosanna Manninen
ulkosuhteet@inkubio.fi
Puheenjohtaja
Max Müller
puheenjohtaja@inkubio.fi
Opintomestari
Sofia Ojasalo
opinto@inkubio.fi
ISOvastaava
Netta Ollikka
isovastaava@inkubio.fi
Fuksikapteeni
Petra Pienimäki
fuksikapteeni@inkubio.fi
Varapuheenjohtaja
Essi Tallgren
varapuheenjohtaja@inkubio.fi
Emäntä
Silmu Valaskivi
tapahtumat@inkubio.fi
Rahastonhoitaja
Laura Vettenranta
rahastonhoitaja@inkubio.fi