Häirintä

Inkubion häirintäyhdyshenkilöt

Tässä ovat Inkubion häirintäyhdyshenkilöt vuodelle 2023.

 • Aaro Kuusinen
 • Senni Hänninen
 • Maija Löytynoja
 • Saima Chazalmartin
 • Anniina Harju
 • Reetta Kälvälä
 • Susanna Savander
 • Veera Tarkiainen

Ayy:n häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa osoitteesta:

 

Ohje toimintaan häirintätilanteessa

 

Yleistä

Inkubio ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa killan tapahtumissa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiattomana vaikeuttamisena. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa ja ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi vaihtelee henkilökohtaisesti, joten ensisijaisesti tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

Inkubion hallitus nimittää häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin. Inkubion häirintäyhdyshenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen. 

Kaikki keskustelut häirintätapauksista kontaktoidun häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat luottamuksellisia, ja kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön, häirintää kokeneen henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden henkilöiden välillä jäävät yksityisiksi. Lisäksi häirintäyhdyshenkilö ei jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. Keskenään häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden suostumuksella. Häirintäyhdyshenkilöt voivat kuitenkin keskustella keskenään isommista haitallisista teemoista killan tai kiltalaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Kaikissa killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä.

Killan jäsenelle häirintätilanteessa

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti.

Tapauksen käsittelyn toimintaohje ja sen kulku

 • Kelle tahansa killan häirintäyhdyshenkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Häirintätapauksista ei keskustella hallituksen kokouksissa, vaan ne hoitaa ilmoituksen saanut häirintäyhdyshenkilö. Asia on aina luottamuksellinen, eikä siitä keskustella kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa.
 • Häirintäyhdyshenkilö jatkaa asian selvittämistä ja päättää tapauksen jatkokäsittelystä yhdessä häirintää kokeneen osapuolen kanssa ja vain hänen suostumuksellaan.

Voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuuden asettamissa puitteissa:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdyshenkilön ja asianomaisten väliseksi.
 • Kontaktoitu killan häirintäyhdyshenkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen muun muassa AYY:n häirintäyhdyshenkilöille, YTHS:n ammattilaisille tai tilanteen vaatiessa virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä vastaavat yliopiston häirinnästä vastaavat henkilöt. Killan häirintäyhdyshenkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianomaisen näin toivoessa.

Ohje tapahtumajärjestäjille

Killan tapahtumissa ei hyväksytä häirintää missään muodossa ja Inkubio on sitoutunut noudattamaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita.
(
https://www.ayy.fi/fi/hallinnolliset-asiakirjat/turvallisemman-tilan-periaatteet)

 Tavoitteena on, että tapahtumassa kaikki osallistujat kokevat järjestävän tahon luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tapahtumissa vastuu häirintätilanteista on järjestäjillä ja kaikkiin yhteydenottoihin on aina syytä suhtautua vakavasti. 

Jos häirintätapauksia tulee ilmi tapahtuman aikana, tärkeintä on saada häiritsevä käytös loppumaan. Järjestävän tahon edustajalla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa häiritsijälle, ettei käytöstä suvaita tapahtumassa. Häirintätapauksen tullessa ilmi tapahtuman aikana kannattaa ensimmäisenä kertoa selkeästi ja rauhallisesti häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. On tärkeää kuunnella kaikkia tilanteen osapuolia tasapuolisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. 

Mikäli häirintätilanteessa joku/jotkut ovat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina, asiaan kannattaa palata myös tapahtuman jälkeen. Tilanteen selvittelyssä voi aina käyttää apuna killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöitä, mikäli asianomainen niin toivoo tai tilanne niin vaatii. Myös tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos tapahtunut jää painamaan omaa mieltä.

Tapahtuman järjestäjänä sinulla on oikeus:

 • Ilmoittaa henkilölle selkeästi ja rauhallisesti, että hänen käytöksensä on epäasiallista eikä sitä hyväksytä killan tapahtumissa
 • Pyytää henkilöä lopettamaan häiritsevä käytös välittömästi
 • Pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan

 

Hyödyllisiä linkkejä

AYY:n turvallisemman tilan periaatteet:
https://www.ayy.fi/fi/hallinnolliset-asiakirjat/turvallisemman-tilan-periaatteet

AYY:n häirintäyhdyshenkilöt:
https://www.ayy.fi/fi/palvelut-jasenille/hairintayhdyshenkilot

Aallon toimintaohje opiskeluun liittyviin häirintätilanteisiin: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1183869