Edunvalvonta

Inkubion opintotoimikunnan tarkoituksena on ajaa bioinformaatioteknologian opiskelijoiden asioita osallistumalla ajankohtaisiin tutkinto-ohjelmaa koskeviin keskusteluihin ja tarjoamalla jäsenille konkreettista apua opiskeluun. Inkubion opintotoimikuntaan kuuluvat opintomestari ja opintotoimikunnan toimihenkilöt.

 

Opintokyselyt

Kilta kartoittaa vuosittain jäsenistönsä näkemyksiä opintoasioista opintokyselyllä. Opintokysely on viime vuosina toteutettu nettilomakkeella ja se on kaikille tutkinto-ohjelman nykyisille sekä entisille opiskelijoille avoin. Opintokyselyn vastauksista muodostettu raportti on edunvalvonnan tärkeimpiä työkaluja ja raportti luovutetaan myös mm. ohjelman suunnittelijalle ja vastuuprofessorille.

Opintokyselyssä kysytään mm. kiltalaisten näkemyksiä siitä, missä koulutusohjelma on onnistunut ja mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet. Sen tuloksia käytetään myös apuna kandi- ja maisteriuudistuksia suunnitellessa. Opintoraportti on kiltalaisten ääni opetuksen laadunvalvonnassa.

Inkubion opintokysely 2019

Opintokysely 2018 tulokset

Opintokysely 2017 tulokset

Hallopedit

Hallopedit toimivat Aalto-yliopiston ja Sähkötekniikan korkeakoulun hallinnollisissa toimikunnissa, joissa päätetään monista opiskelijoille tärkeistä asioista, kuten opiskelijoiden sisäänotosta, osaston henkilönimityksistä jne. Monet toimikunnat valmistelevat opiskelijoita koskevien asioiden esittelyjä Sähkötekniikan korkeakoulun akateemiselle komitealle, joka puolestaan päättää Sähkötekniikan korkeakoulua koskevista asioista.

Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kannalta tärkeimmät hallinnolliset toimikunnat ovat:

Sähkötekniikan kandidaattikouluneuvosto kokoustaa kerran periodissa. Se tekee SähköAK:lle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, määrää kandidaattiseminaarien vastuuopettajat, antaa dekaanille esitykset ohjelmiinsa suoritettujen tutkintojen hyväksymisestä lisensiaatin- ja tohtorintutkintoja lukuun ottamatta sekä käsittelee muut sen tehtäväksi annetut tai määrätyt asiat. Kokousten esityslistat ovat nähtävillä Aalto Insidessa: https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=31887354

Life Science Technologies Degree Programme Committee (LST DPC) perustettiin vuoden 2015 alussa. Sen tehtävä on päättää Life Science Tehcnologies -maisteriohjelman opetussuunnitelmasta ja hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat sekä lopullisten töiden arvionnit.

Opetuksen laatutoimikunnan (OpLaa) tehtäviin kuuluu opetuksen kehittäminen, opetustehtävien hakijoiden haastattelut ja opetusnäytteiden arviointi sekä tuutortoiminnan kehittäminen. OpLaa järjestää myös pienimuotoisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia opetushenkilökunnan verkostoitumisen ja yhteistyön parantamiseksi.

Sähkötekniikan akateeminen komitea (SähköAK) on sähkötekniikan korkeakoulun ylin päättävä elin. Se päättää korkeakoulun opetussuunnitelmasta, tutkintovaatimuksista, valintaperuisteista ja muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista, promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. Sillä voi olla myös muita dekaanin sille määrittelemiä tehtäviä. Kokousten esityslistat ovat nähtävillä Aalto Insidessa: https://inside.aalto.fi/display/fielec/Akateeminen+komitea.

Inkubion hallopedit vuonna 2020:

Otso Brummer, Yrjö Koski, Joonas Laitinen, Ilmari Lehtinen, Santeri Ruuskanen ja Emil Sievinen