Edunvalvonta

Inkubion opintotoimikunnan tarkoituksena on ajaa bioinformaatioteknologian opiskelijoiden asioita osallistumalla ajankohtaisiin tutkinto-ohjelmaa koskeviin keskusteluihin ja tarjoamalla jäsenille konkreettista apua opiskeluun. Inkubion opintotoimikuntaan kuuluvat opintomestari ja opintotoimikunnan toimihenkilöt.

Opintokyselyt

Kilta kartoittaa vuosittain jäsenistönsä näkemyksiä opintoasioista opintokyselyllä. Opintokysely on viime vuosina toteutettu nettilomakkeella ja se on kaikille tutkinto-ohjelman nykyisille sekä entisille opiskelijoille avoin. Opintokyselyn vastauksista muodostettu raportti on edunvalvonnan tärkeimpiä työkaluja ja raportti luovutetaan myös mm. ohjelman suunnittelijalle ja vastuuprofessorille.

Opintokyselyssä kysytään mm. kiltalaisten näkemyksiä siitä, missä koulutusohjelma on onnistunut ja mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet. Sen tuloksia käytetään myös apuna kandi- ja maisteriuudistuksia suunnitellessa. Opintoraportti on kiltalaisten ääni opetuksen laadunvalvonnassa.

Inkubion opintokysely 2021

Inkubion opintokysely 2020

Inkubion opintokysely 2019

Inkubion opintokysely 2018

Inkubion opintokysely 2017

Hallopedit

Hallopedit toimivat Aalto-yliopiston ja Sähkötekniikan korkeakoulun hallinnollisissa toimikunnissa, joissa päätetään monista opiskelijoille tärkeistä asioista, kuten opiskelijoiden sisäänotosta, osaston henkilönimityksistä jne. Monet toimikunnat valmistelevat opiskelijoita koskevien asioiden esittelyjä Sähkötekniikan korkeakoulun akateemiselle komitealle, joka puolestaan päättää Sähkötekniikan korkeakoulua koskevista asioista. Hallopedit valitaan toimielimiin syksyisin avoimessa haussa AYY:n kautta.

Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kannalta tärkeimmät hallinnolliset toimikunnat ovat:

Sähkötekniikan kandidaattikouluneuvosto kokoustaa noin kaksi kertaa lukuvuodessa. Se tekee SähköAK:lle ehdotukset koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, määrää kandidaattiseminaarien vastuuopettajat sekä käsittelee muut sen tehtäväksi annetut tai määrätyt asiat. Kandidaattikoulutusneuvosto keskustelee ajankohtaisista aiheista, kuten kurssipalautteesta ja opiskelijoiden opintojen etenemisestä.

Life Science Technologies Programme Committee (LifeTech Programme Committee) perustettiin vuoden 2015 alussa. Sen tehtävä on päättää Life Science Tehcnologies -maisteriohjelman opetussuunnitelmasta ja hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat sekä lopullisten töiden arvionnit. Lisäksi toimielin käsittelee muita hallinnollisia LifeTech-ohjelmaa koskevia ajankohtaisia asioita. 

Opetuksen laatutoimikunnan (OpLaa) tehtäviin kuuluu opetuksen kehittäminen, opetustehtävien hakijoiden haastattelut ja opetusnäytteiden arviointi sekä tuutortoiminnan kehittäminen. OpLaa järjestää myös pienimuotoisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia opetushenkilökunnan verkostoitumisen ja yhteistyön parantamiseksi.

Sähkötekniikan akateeminen komitea (SähköAK) on sähkötekniikan korkeakoulun ylin päättävä elin. Se päättää korkeakoulun opetussuunnitelmasta, tutkintovaatimuksista, valintaperuisteista ja muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista, promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. Sillä voi olla myös muita dekaanin sille määrittelemiä tehtäviä.

Inkubion hallopedit vuonna 2023:

Anna Peltola, Jenny-Rosa Mattila, Oula Siljamo, Antti Huttunen