Maisteritutkinto

Life Science Technologies -maisteriohjelma

Life Science Technologies -maisteriohjelma (LifeTech) aloitti syksyllä 2015. Ohjelmassa on kuusi pääainetta:

  • Bioinformatics and Digital Health
  • Biomedical Engineering
  • Biosensing and Bioelectronics
  • Biosystems and Biomaterials Engineering
  • Complex Systems
  • Human Neuroscience and Technology

Pääaineen laajuus on 60-65 opintopistettä, joista 15 opintopistettä ovat yhteisiä kaikille pääaineille. Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaavalintaisia opintoja 20-25 opintopistettä ja diplomityö (30 op). Ohjelman opinto-opas sekä ohjelman sivut löytyvät Aallon sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/study-options/masters-programme-in-life-science-technologies . Kaikki bioIT-kandissa opiskelleet pääsevät suoraan mihin tahansa pääaineista. Inkubio järjestää vuosittain kandivaiheen opiskelijoille suunnatun infotilaisuuden LifeTech-opinnoista.

LifeTech-opas

Tässä oppaassa esitellään Life Science Technologies -maisteriohjelman pääaineet. Oppaan tarkoituksena on auttaa BioIT-kandiopiskelijoita maisteripääaineen valinnassa. 

Opas pohjautuu opiskelijoiden omiin kokemuksiin, eikä siten edusta minkään yksittäisen tahon virallista kantaa. Oppaan materiaali on kerätty vuosien 2021 ja 2022 aikana maisteriopiskelijoille suunnatun kyselyn kautta. Opas kokoaa opiskelijoiden kokemuksia yksien kansien väliin, jolloin niihin on helppo palata pääainevalintaa pohtiessa. 

Ajankohtainen tieto kursseista ja opetussuunnitelmasta kannattaa tarkistaa Aallon Opiskelijan oppaasta. Maisteriohjelmassa opiskelusta voi ja kannattaa kysellä neuvoja vanhemmilta opiskelijoilta esimerkiksi kiltahuoneella tai Inkubion Telegram-ryhmässä.

LifeTech-opas

Muut maisteriohjelmat

BioIT:n kandidaattiohjelmasta valmistuneilla on lisäksi opinto-oikeus kaikkiin ELEC:n järjestämiin maisteriohjelmiin ja -pääaineisiin. Lisää tietoa ELEC:n järjestämistä maisteriohjelmista löytyy sivulta https://into.aalto.fi/display/fikandelec/Siirtyminen+maisteriohjelmaan .