Sivuaineopas

 

Sivuaineen valinta

Uudessa kandidaattiohjelmassa on varattu 25 opintopistettä sivuaineeseen. Sivuaine valitaan oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineen voi valita mistä tahansa Aalto-yliopiston korkeakoulusta, myös kauppakorkeakoulun tai taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun puolelta. Joihinkin sivuaineisiin on erilliset kiintiöt ja hakuajat, mutta useimpien tekniikan alan sivuaineita voi suorittaa kurssi kerrallaan ilman mitään ennakkoilmoituksia. Sivuainetta voi lisäksi hakea JOO-opintojen* (joustava opinto-oikeus) kautta myös muista korkeakouluista, kuten Helsingin yliopistosta. Tällöin sivuaine pitää kuitenkin erikseen hyväksyttää. Sivuaineen voi myös suorittaa kansainvälisenä sivuaineena vaihto-opintojen yhteydessä.

Sivuaine biolla

Bioinformaatioteknologian kandidaattiohjelma on melko poikkitieteellinen useimpiin muihin teknillisen alan pääaineisiin verrattuna. Sivuainetta valittaessa kannattaakin miettiä, haluaako sivuaineopinnoilla esimerkiksi syventyä tarkemmin joihinkin pääaineen kursseilla opittuihin asioihin. Oikein valittu sivuaine voi auttaa valitsemaan itseään kiinnostavaa maisteriohjelmaa tai -pääainetta, ja myös tukea näitä opintoja tulevaisuudessa. Toisaalta sivuaine tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua täysin oman pääaineen ulkopuolisiin aloihin. Erikoinen tai harvinainen yhdistelmä erilaisia opintoja voi hyvin osoittautua hyödylliseksi tulevaisuudessa.

Kaikista Aallon sivuaineista ja niihin hakemisesta löytyy tietoa Aallon sivuaineoppaasta:
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Sivuaineet+2020-2022
HUOM. Suurin osa oppaan englanninkielisistä sivuaineista on tarkoitettu maisteriopiskelijoille.

*Tietoa JOO-opinnoista, eli opiskelusta muissa korkeakouluissa:
https://www.joopas.fi
https://into.aalto.fi/display/fikandelec/Opinnot+toisissa+Aallon+kouluissa+tai+toisissa+suomalaisissa+yliopistoissa

Sivuaineista ja sivuainevalinnoista kannattaa rohkeasti kysellä tietoa ja neuvoja vanhemmilta opiskelijoilta, kuten omilta ISOilta tai killan opintotoimareilta. Jos haluat suorittaa jonkun epätavallisen sivuaineen, kannattaa mennä tapaamaan koulun opintoneuvojaa tai opintojen suunnittelijaa. Oppimispalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta:
https://into.aalto.fi/display/fikandelec/Yhteystiedot

Inkubion vuoden 2018 opintokyselyssä selvitettiin opiskelijoiden yleisimpiä kandidaattitason sivuaineita. Vastaajien sivuaineet on esitetty alla.