Opinnot

Inkubion opintotoimikunnan tarkoituksena on ajaa bioinformaatioteknologian opiskelijoiden asioita osallistumalla ajankohtaisiin tutkinto-ohjelmaa koskeviin keskusteluihin ja tarjoamalla jäsenille konkreettista apua opiskeluun. Inkubion opintotoimikuntaan kuuluvat vuonna 2017 opintomestari Janina Niiranen ja opintotoimikunnan toimarit.

Vuoden 2015 opintotoimikunnan suurin työ tänä vuonna keskittyy varmistamaan bioinformaatioteknologian uuden maisteriohjelman laadukas läpivienti. Uusien opiskelijoiden tiedotusta opintojen osalta pidetään myös erittäin tärkeänä seikkana nyt, kun suuri osa kursseistamme ja opintopoluistamme on uudistettu.  Myös toissa syksynä uudistetun kandidaattiohjelman edunvalvonta kuuluu vuoden päätehtäviin.

Inkubion opintotoimikunnan saavutuksia tähän mennessä ovat muun muassa tuloksia tuottaneet kannanotot suunniteltuihin tutkinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin. Vuonna 2015 uuden maisteriohjelman aloittaessa keskityttiin sen edunvalvontaan. Erityisesti siirtyminen uuteen ohjelmaan aiheutti hämmennystä ja Inkubio pyrki vahvasti tiedottamaan siirtymämahdollisuuksista sekä yritti saada siirtymäkäytäntöjä mahdollisimman vaivattomiksi. Lisäksi osallistuttiin esimerkiksi maisteriohjelman yhteisen projektikurssin suunnitteluun. Kandiohjelman osalta tuotiin esiin esimerkiksi kemian kurssin soveltumattomuus ohjelmaan puuttuvien esitietojen takia. Tämä johti uuden kemian kurssin perustamiseen. Opintotoimikunta laati Unix-oppaan Unix-järjestelmän käytön aloittamista helpottamaan. Opintotoimikunnan tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu osaston ja opiskelijoiden yhteistyön parantaminen, jossa hallopedit ja hallopedien välinen yhteistyö ja tiedonkulku ovat avainasemassa! Hallopedit tarvitsevat myös tietoa tavallisia opiskelijoita koskevista ongelmista ja epäkohdista, joten älä epäröi ottaa yhteyttä!