Bioinformaatioteknologia on

Tulevaisuuden ala

Millainen on biolainen?

Bioteekkari on proaktiivinen ongelmanratkaisija, jolla on vahva tietotaito sekä kaikista insinööritieteistä että molekyyli- solu-, ja yksilötason biologiasta.

BioIT-opiskelijat työllistyvät opintojen aikana ja jälkeen monipuolisesti eri tekniikan aloille. Kuvantamislaitteiden suunnittelijoista koodareihin, solubiologeista käytettävyyskonsultteihin, data scientisteistä radioteknologian tutkijoihin; Inkubion jäsenistöstä löytyy osaajia joka alalle.

LST-Maisteriohjelma

Biosensing and Bioelectronics

Biosensing and Bioelectronics

Biosensingissä yhdistyy teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen biosensorien ja biolääketieteellisten laitteiden suunnittelussa, tuotannossa ja karakterisoinnissa. Elektroniikan bioyhteensopivuus on avainasemassa.

Human Neuroscience and Technology

Human Neuroscience and Technology

Neurotieteilijät ratkovat suuria haasteita neurobiologisessa käytöksessä aina terveydentilasta sosiaalisiin interaktioihin. Innovaatioita kehittyy niin tutkimusmetodeissa kuin -instrumenteissakin.

Biosystems and Biomaterials Engineering

Biosystems and Biomaterials Engineering

Biosysteemien, biomateriaalien ja pienten orgaanisten molekyylien hallinta kulminoituu solujen uudelleenohjelmoimiseen, lääketieteellisesti aktiivisten molekyylien suunnitteluun ja uusien materiaalien syntetisointiin.

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering

Lääketieteellisen tekniikan pääaine rakentuu vahvan fysiikan ja tekniikan osaamisen päälle mahdollistaen biologisten systeemien monitoroinnin, kuvantamisen, karakterisoinnin ja niihin vaikuttamisen.

Complex Systems

Complex Systems

Poikkitieteellinen Complex Systems rakentuu tilastollisesta fysiikasta, tietojenkäsittelytieteestä ja datatieteestä sekä sovelletusta matematiikasta. Näin ymmärretään suuria biologisia sekä teknologisia systeemejä.

Bioinformatics and Digital Health

Bioinformatics and Digital Health

Bioinformatiikan opiskelijat ovat ammattilaisia laskennallisessa systeemibiologiassa. Heidän työkalupakkiinsa kuuluvat mm. laskennalliset datatieteet sekä laskennallisten metodien ja mallien luonti.

Miksi yhteistyö?

Opiskelijayhteistyö tuo alamme yrityksiä näkyviin aivan eri tavalla kuin yleisluontoisempi näkyvyys ja viestintä. Tulevat Life Science -alan johtotähdet kuulevat monipuolisista uramahdollisuuksista ja muodostavat jo opiskeluaikana hyvän mielikuvan alamme toimijoista, joihin he tutustuvat arjessaan.

Killat, eli samaa alaa opiskelevien ainejärjestöt, ovat monelle opiskelijalle kuin perheyhteisöjä. Kilta tuntee alansa opiskelijat ja osaa räätälöidä yhteistyön ja näkyvyyden sellaiseksi, että se herättää kiltalaisten mielenkiinnon.

Yhteistyö Inkubion kanssa

Inkubio on yksi Otaniemen tiiveimmistä ja aktiivisimmista killoista. Suunnittelemalla sopivat yhteistyötavat yhdessä varmistamme, että kiltalaiset ja alamme yritykset tutustuvat toisiinsa samassa välittömässä ja mutkattomassa ilmapiirissä. BioIT on vuosittain Suomen kolmen tasokkaimman tekniikan hakukohteen joukossa, joten killan kautta yhteistyökumppaneidemme viesti tavoittaa tulevat huippuosaajat.

Inkubio tarjoaa yhteistyökumppaneilleen Bio Partner -pakettia, jonka puitteissa alamme yritys pääsee tutustumaan jäsenistöön monipuolisissa tapahtumissa sekä saa jäsenistömme keskuudessa kattavaa näkyvyyttä. Bio Partnerit saavat myös parhaan näkyvyyden verkkosivuillamme sekä kiltahuoneen kunniataulussa.

Näkyvyyttä
Paikka logollenne kokoonsa nähden Otaniemen ehkäpä aktiivisimman ja näkyvimmän killan n. 75 fuksin haalareissa. Kun kiltalainen pohtii, mitä yrityksiä alallamme toimii, hän turvautuu usein päällään olevaan lunttilappuun.
Palstatilaa killan omasta lehdestä, jonka levikki on n. 150kpl neljä tai viisi kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa koko killan, Aallon henkilökunnan kahvihuoneet, Otaniemen kiltojen kiltahuoneet, sekä ystävyysjärjestömme ja yhteistyöyrityksemme ympäri Suomea. Suosittu juttutyyppi on ollut yrityshaastattelu, jossa firmaa ja sen toimintaa esitellään killan toimittajan tekemän haastattelun kautta.
Rekrytiedotteiden ja tapahtumakutsujen välittäminen jäsenistölle viikottaisissa infomaileissa, Facebookissa ja LinkedInissä.
Suunnitellaan yhdessä muunkinlaista näkyvyyttä. Logonne kiltahuoneen kahvikuppien kyljessä, tenttiviikon stressinlievitykseksi kuppikakkuja yrityksen väreissä...
Tapahtumia
Killan vuosijuhla Apoptoosi on vuoden arvokkain tapahtuma, joka tavoittaa noin 100-150 alamme ja ystävyysjärjestöjemme sekä yhteistyötahojemme edustajaa.
Loppuvuodesta järjestettävät Sähkötekniikan korkeakoulun laajuiset rekrymessut, jotka tavoittavat yli 200 bioIT:n, sähkötekniikan, sekä automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijaa.
Vierailu yhteistyöyrityksen toimitiloihin ja tietoa sekä kokemuksia yrityksen aidosta arjesta. Tehokas tapa sekä esitellä omaa toimintaa että kartoittaa osallistujien kiinnostusta ja fittiä!
Muunlaisetkin tapahtumakonseptit mahtuvat varmasti tapahtumakalenteriin. Saunaillat, viinitastingit, urheilutapahtumat...
Ota yhteyttä!


Excursiomestari

Joni RajalaYrityssuhdemestari

Valtter Reims

yrityssuhteet[at]inkubio.fiTiedotusmestari

Aino Kuusi

tiedotus[at]inkubio.fi